Co by było, gdyby… tak jak w „Niekończącej się historii” bohater czytanej właśnie książki nagle skontaktował się z czytającym, zaprosił go do swojego świata i zaproponował mu uczestniczenie w rozgrywających się wydarzeniach? Albo inaczej – gdyby powiedział, że nie chce wciąż „odgrywać” tej samej roli w historii wymyślonej przez autora i chce żyć w prawdziwym świecie oglądanym ukradkiem z kart książki?

Co by było, gdyby… zetknęły się ze sobą dwa świata – fantastyczny, literacki i realnie istniejący? Gdybyśmy naprawdę odkryli tajemnicze przejście do innej rzeczywistości lub znaleźli magiczny przedmiot, dzięki któremu – tak jak Bastian z „Niekończącej się historii” Michaela Ende – moglibyśmy dowolnie kierować losami książkowych bohaterów?

 Takie marzenia stały się inspiracją do napisania projektu edukacyjnego „Co by było, gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy”, który stanowi bezpośrednią kontynuację projektu „Wokół książki dziecięcej i młodzieżowej”, realizowanego od początku września 2018 do końca kwietnia 2019 roku przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu oraz toruńskim oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół specjalnych, wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz podopiecznych organizacji specjalizujących się w pomocy młodym niepełnosprawnym z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem uczestnika konkursu jest narysowanie komiksu składającego się z maksymalne sześciu obrazków, inspirowanego dowolnie wybraną przez siebie książką, opowiadającego o spotkaniu się dwóch światów – rzeczywistego i literackiego. Pracę będzie można wykonać dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malowanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż) lub techniką komputerową (praca powinna być wydrukowana) w formacie A3.

Ilustracje będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych – uczniowie:

 1. klas I-III szkoły podstawowej,
 2. klas IV-VI szkoły podstawowej,
 3. klas VII-VIII szkoły podstawowej,
 4. uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Główną część projektu stanowi II edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w ilustracji” pod tytułem „Co by było, gdyby, czyli spuść fantazję ze smyczy”, zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu, we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu, Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu, z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, toruńskim oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz z Fundacją na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół „Dorotkowo”.

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście do sekretariatu Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4, w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 15.00 lub przesłać je na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu,

ul. Dąbrowskiego 4; 87-100 Toruń  – z dopiskiem: konkurs „Fantazja bez smyczy”

Termin zgłaszania prac upływa 28 lutego 2021 r. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Organizatorzy dają sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w portalu Edupolis 31 marca 2021 r.

Wernisaż prac plastycznych laureatów konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się w kwietniu 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu (ul. Dąbrowskiego 4). Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwoli na zorganizowanie wernisażu i wystawy stacjonarnie, prace plastyczne zwycięzców zostaną zaprezentowane na wystawie online, udostępnionej na stronach organizatorów oraz w portalu Edupolis, a nagrody zostaną przesłane pocztą.

Regulamin konkursu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Projekt edukacyjny został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz Polskiej Sekcji IBBY.

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485