Ostatni rekord, ustanowiony w 2019 roku, zgromadził oszałamiającą liczbę 158 809 osób czytających na przerwie! Czytano w 991 placówkach w Polsce i 14 za granicą. Po udanych IV akcjach ogólnopolskich organizatorzy, czyli Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, zdecydowali o rozszerzeniu  akcji na cały świat.

   W tym roku jest ona realizowana       w październiku, w trakcie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność: wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodsi uczniowie mogą stworzyć Strefy czytania, w których dzieciom będą czytali koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

W akcji Przerwa na czytanie biorą udział placówki oświatowe każdego typu,  znajdujące się w Polsce i poza granicami oraz szkoły polskojęzyczne na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).

Akcja Przerwa na czytanie promuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, integruje środowisko lokalne i poprzez zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu pokazuje, że czytanie jest ciekawe.

W placówkach, które zgłosiły się do akcji, bicie rekordu w czytaniu na przerwie odbędzie się w jednym, wybranym dniu między 1-31 października 2020 roku, na terenie całej szkoły, na wszystkich  przerwach międzylekcyjnych.

Na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki
na Facebooku
9 grudnia 2020 r odbędzie się podsumowanie całej akcji i opublikowanie wyników.

Honorowy patronat nad akcją objęła Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty oraz  Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

 

 

 

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485