Nagroda Polskiej Sekcji IBBY – „Książka Roku”

Celem konkursu, zgodnie ze statutem międzynarodowego stowarzyszenia IBBY, jest promocja wartościowej literacko i artystycznie książki dla dzieci. Konkurs realizowany jest co roku. Polska edycja konkursu to odpowiednik podobnych, realizowanych przez narodowe sekcje IBBY. Nagradzani są współcześnie żyjący rodzimi twórcy, a konkurs odnosi się wyłącznie do książek opublikowanych w Polsce.

W konkursie na „Książkę Roku”, ustanowionym w 1988 r., Polska Sekcja IBBY przyznaje nagrody w 3 kategoriach:

 • pisarz (dwie równorzędne nagrody – za książkę dla dzieci i za książkę dla młodzieży, tekst dotąd niepublikowany)
 • ilustrator (dwie równorzędne nagrody – za książkę obrazkową  oraz za ilustracje i koncepcję graficzną, ilustracje dotąd niepublikowane, tekst może być wznowieniem lub przekładem z języka obcego)
 • upowszechnianie czytelnictwa – tu nagrody otrzymują osoby fizyczne lub prawne, działające wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

W konkursie „Książka Roku” w 2019 roku po raz pierwszy przyznano nagrodę w kategorii specjalnej.

Zobacz, kto już otrzymał nagrodę:

 

Nagrody przyznaje jury powoływane przez Zarząd Polskiej Sekcji IBBY, a finansowane są ze środków pozyskanych od sponsorów.  Wydawcy nagrodzonych książek uzyskują prawo do używania znaku graficznego nagrody w tych książkach.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy nieodpłatnie wraz z czterema egzemplarzami książki do dnia 31 października każdego roku z danymi zgłaszającego wydawnictwa, które książkę wydało (adres, telefon) pod adresem: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI , p. Aleksandra Mostowska, ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa,  z dopiskiem na kopercie „Książka Roku IBBY tekst”, „Książka Roku IBBY ilustracje” lub „Książka Roku IBBY promocja czytelnictwa”.

 


Informacja o edycji 2018

Polska Sekcja IBBY już po raz 31. ogłasza doroczny konkurs Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY.

Mamy przyjemność poinformować, że jurorami w konkursie są:

– jury literackie – Irena Bolek-Wiącek, Aleksandra Korczak i Kamila Kowalczyk;

– jury graficzne – Krystyna Rybicka, Anita Wincencjusz-Patyna i Jakub Woynarowski.

Laureata w kategorii upowszechnianie czytelnictwa wyłoni Zarząd Główny PS IBBY spośród osób lub instytucji nominowanych przez honorową Kapitułę, w skład której wchodzą zwycięzcy kategorii upowszechnianie czytelnictwa w konkursach Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY w latach 2015-2017.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji konkursu: REGULAMIN Konkursu Książka Roku 2018 PS IBBY

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać z naszej strony:Książka Roku 2018 PS IBBY_FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji IBBY został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach programu Promocja czytelnictwa.

 

Nagrody pieniężne w Konkursie współfinansuje sponsor: firma Lotos Poligrafia-sp. z o.o.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

I do zobaczenia w grudniu 2018  r. na uroczystej gali konkursowej,  na której  ogłosimy  wyniki tegorocznego Konkursu.


Poznaj wyniki konkursu Książka Roku 2017.


Informacja o edycji 2017
Regulamin konkursu: REGULAMIN_KONKURSU_KR_2017_PS IBBY
Korespondencja w sprawach Konkursu: konkurs@ibby.pl; nadsyłanie zgłoszeń i egzemplarzy książek na adres: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, p. Aleksandra Mostowska, ul. Tyniecka 40, 02-621 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Książka Roku IBBY 2017 tekst”, „Konkurs Książka Roku IBBY 2017 ilustracje” lub „Konkurs Książka Roku IBBY 2017 promocja czytelnictwa”.

Konkurs został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody pieniężne dla laureatów ufundowali sponsorzy: Lotos Poligrafia i Nowa Era.


 

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485