Nagroda Polskiej Sekcji IBBY – „Książka Roku”

Celem konkursu, zgodnie ze statutem międzynarodowego stowarzyszenia IBBY, jest promocja wartościowej literacko i artystycznie książki dla dzieci. Konkurs realizowany jest co roku. Nagradzani są współcześnie żyjący rodzimi twórcy. Polska edycja konkursu to odpowiednik podobnych, realizowanych przez narodowe sekcje IBBY. Konkurs nie dotyczy podręczników oraz literatury popularno-naukowej. Odnosi się wyłącznie do książek opublikowanych w Polsce.

Weź udział w edycji 2017

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji  konkursu: REGULAMIN_KONKURSU_KR_2017_PS IBBY

Pobierz formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU KSIĄŻKA ROKU 2017 POLSKIEJ SEKCJI IBBY_m

Korespondencja w sprawach Konkursu:
 • konkurs@ibby.pl;
 • nadsyłanie zgłoszeń i egzemplarzy książek na adres: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, p. Aleksandra Mostowska, ul. Tyniecka 40, 02-621 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Książka Roku IBBY 2017 tekst, „Konkurs Książka Roku IBBY 2017 ilustracje lub „Konkurs Książka Roku IBBY 2017 promocja czytelnictwa.

Zobacz, kto już otrzymał nagrodę:

W konkursie na „Książkę Roku”, ustanowionym w 1988 r., Polska Sekcja IBBY przyznaje nagrody w 3 kategoriach:

 • pisarz (dwie równorzędne nagrody – za książkę dla dzieci i za książkę dla młodzieży, tekst dotąd niepublikowany)
 • ilustrator (dwie równorzędne nagrody – za książkę obrazkową  oraz za ilustracje i koncepcję graficzną, ilustracje dotąd niepublikowane, tekst może być wznowieniem lub przekładem z języka obcego)
 • upowszechnianie czytelnictwa – tu nagrody otrzymują osoby fizyczne lub prawne, działające wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

Nagrody przyznaje jury powoływane przez Zarząd Polskiej Sekcji IBBY, a finansowane są ze środków, pozyskanych od sponsorów.  Wydawcy nagrodzonych książek uzyskują prawo do używania znaku graficznego nagrody w tych książkach.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy nieodpłatnie wraz z czterema egzemplarzami książki do dnia 31 października każdego roku z danymi zgłaszającego wydawnictwa, które książkę wydało (adres, telefon) pod adresem: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI , p. Aleksandra Mostowska, ul. Tyniecka 40, 02-621 Warszawa,  z dopiskiem na kopercie „Książka Roku IBBY tekst”, „Książka Roku IBBY ilustracje” lub „Książka Roku IBBY promocja czytelnictwa”.

 

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485