Jurorzy konkursu „Książka Roku 2016” Polskiej Sekcji IBBY

 • Jury graficzne

DR ANITA WINCENCJUSZ-PATYNA (przewodnicząca)    

Historyczka i krytyczka sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Autorka książki Stacja Ilustracja: Polska ilustracja książkowa 1950-1980. Artystyczne kreacje i realizacje (Wrocław: ASP i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008), współautorka Look! Polish Picturebook (Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2016) oraz monografii Michał Jędrzejewski (Wrocław: ASP, 2011) i Wanda Gołkowska (Wrocław: ASP, 2015). Publikuje na łamach czasopism „Quart”, „Format. Pismo Artystyczne”, „Dyskurs”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Rita Baum”, „Ryms”.

Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii. Prowadzi zajęcia z historii i teorii sztuki, historii malarstwa oraz seminaria prac teoretycznych magisterskich i licencjackich. Realizuje autorski przedmiot Polska sztuka użytkowa XX i XXI wieku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Design w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuje z Biennale Ilustracji w Bratysławie, Chorwackim Biennale Ilustracji, Galerią Miejską we Wrocławiu, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, Bunkrem Sztuki w Krakowie oraz innymi instytucjami kultury. Stypendystka Trinity College Dublin (2011). Członkini Polskiej Sekcji IBBY. Od 2012 r. jurorka w ogólnopolskim konkursie „Książka Roku” w sekcji graficznej. Od 2014 r. jurorka  w konkursie „Dobre Strony” we Wrocławiu. W 2014 r. była także jurorką 1. Quadriennale Książki Obrazkowej „Picture Story” w Rydze (Łotwa).

DR JACEK FRIEDRYCH
Historyk sztuki, architektury i projektowania, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji kultury artystycznej i architektonicznej.

JAKUB WOYNAROWSKI
Artysta, designer i niezależny kurator. Twórca projektów z pogranicza teorii i praktyki wizualnej. Absolwent i wykładowca ASP w Krakowie. Redaktor serii „Literatura Wizualna” w Korporacji Ha!art. Współtwórca Małego Instytutu Polskiej Ilustracji. Autor koncepcji artystycznej wystawy w Pawilonie Polskim podczas 14. Biennale Architektury w Wenecji. Laureat Paszportu „Polityki” za rok 2014 w kategorii sztuk wizualnych.

 • Jury literackie

IRENA BOLEK-WIĄCEK (przewodnicząca)

Polonistka, przez blisko 45 lat związana z czasopismem „Nowe Książki” jako sekretarz redakcji (od 1975) i jednocześnie jako redaktor prowadząca dział literatury dziecięcej i młodzieżowej (od 1978). Od 1991 do 2002 r. była członkiem zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika poświęconego książce dla dzieci „Guliwer”. W latach 80. zasiadała w Radzie Artystycznej przy redakcji czasopisma dla dzieci „Miś”. Była też jurorką w konkursach wydawniczych (m.in. Nasza Księgarnia, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza), przewodniczyła jury konkursu Dziecięcy Bestseller Roku – Duży Dong, a także uczestniczyła w pracach jury konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY (od samego jego początku jako członkini jury, a od dwóch lat jako przewodnicząca). Polska Sekcja IBBY przyznała jej nagrodę za działalność związaną z upowszechnianiem literatury dla dzieci i młodzieży (1988). W 2015 r. została uhonorowana odznaczeniem „Zasłużona dla Kultury Polskiej”.

 

DR DANUTA ŚWIERCZYŃSKA-JELONEK

Wykładowczyni akademicka, specjalistka  od literatury dziecięcej i młodzieżowej.
Przez przeszło 30 lat na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła zajęcia o literaturze i czytelnictwie wśród najmłodszych. Jest współautorką, redaktorką naukową i współredaktorką kilkudziesięciu pozycji naukowych, m.in. dwóch monografii na temat współczesnej książki dziecięcej Książka dziecięca 1990–2005 i Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku oraz poradnika dla nauczycieli Dziecko w dialogu z tekstem literackim.  Od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem literackim „Nowe Książki”, na łamach którego opublikowała kilkadziesiąt artykułów i recenzji. Publikowała m.in. w „Kwartalniku Pedagogicznym” i „Polonistyce”, a w latach 1991-2002 była członkinią kolegium redakcyjnego periodyku o książce dla dzieci „Guliwer”. Zasiadała (i zasiada) w jury wielu nagród literackich, m.in. Międzynarodowej Nagrody im. Janusza Korczaka, nagrody Książka Roku przyznawanej przez Polską Sekcję IBBY, Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, a także wielu konkursów twórczości dziecięcej.

MACIEJ SKOWERA

Badacz baśni, literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz popkultury. Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW, doktorant w Instytucie Literatury Polskiej UW, członek Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UW, członek Polskiej Sekcji IBBY i juror w konkursie Książka Roku w latach 2015–2016, członek-założyciel Koła Naukowego Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW. Prowadzi konwersatoria ogólnouniwersyteckie i polonistyczne na temat utworów dla młodych odbiorców oraz zajęcia na studiach podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności”. Współorganizator i uczestnik konferencji poświęconych literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Publikował artykuły naukowe m.in. w „Creatio Fantastica”, „Kontekstach Kultury”, „Masce”, „Tekstualiach” i tomach zbiorowych. Współredaktor monografii: Harry Potter. Fenomen społeczny, zjawisko literackie – ikona popkultury (z Weroniką Kostecką), Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (z Weroniką Kostecką) oraz Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (z Anną Mik i Patrycją Pokorą). Współpracuje jako recenzent z czasopismami „Nowe Książki” i „Kultura Liberalna”. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat obecności odwołań do klasyki dziecięcej w literaturze „dla dorosłych”.

 

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485