W imieniu Polskiej Sekcji IBBY zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań FORUM IBBY – spotkań całego środowiska związanego z literaturą dla dzieci i młodzieży, które mają na celu wzajemne poznanie i wypracowanie dróg współpracy.

Praca w zarządzie Polskiej Sekcji IBBY pozwoliła nam zorientować się w nastrojach panujących w środowisku książki dziecięcej. Jest ono bardzo zróżnicowane – my, ludzie książki dziecięcej to twórcy (autorzy i ilustratorzy), tłumacze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, nauczyciele, badacze, ludzie mediów, blogerzy, wychowawcy, popularyzatorzy, entuzjaści. Wiemy o swoim istnieniu, ale nasze drogi rzadko się krzyżują. Rozmawiamy od czasu do czasu na konferencjach, spotkaniach autorskich i targach książki, ale na co dzień stanowimy odrębne światy i działamy niezależnie od siebie, wielokroć próbując wyważać otwarte już przez innych drzwi. Nie mamy wypracowanych dróg spotkania, pomocy i wsparcia. Zmieńmy to!

 FORUM IBBY

Powstał więc pomysł zorganizowania ogólnośrodowiskowego cyklicznego forum, na którym wszyscy będziemy mogli spotykać się, poznawać, wymieniać poglądami, sukcesami i problemami. Mamy nadzieję, że uda się stworzyć mapę wzajemnej komunikacji, co, jak wierzymy, przyczyni się do głębszej integracji środowiska. Niech każdy nauczyciel, bibliotekarz, popularyzator i wychowawca wie, że ma za sobą wsparcie wydawców i twórców – zarówno merytoryczne, jak i po ludzku życzliwe. Niech wspaniałe książki, świetnie napisane i zilustrowane, doskonale opracowane i wydane, doceniane przez ekspertów trafiają do wszystkich, nie tylko do placówek w dużych ośrodkach miejskich. Naszym zdaniem współpraca, wzajemne zainteresowanie i wsparcie wewnątrz środowiska są jedynym gwarantem umocnienia go.

Proponujemy cykliczne spotkania, na których każda z grup współtworzących nasze środowisko zyska możliwość wypowiedzenia się na forum wszystkich pozostałych. Na początek chcemy zorganizować trzy spotkania bazowe zogniskowane wokół sytuacji następujących grup:

Spotkanie 1. Bibliotekarze, nauczyciele i animatorzy;

Spotkanie 2. Wydawcy, autorzy, ilustratorzy, tłumacze, księgarze;

Spotkanie 3. Popularyzatorzy (naukowcy, krytycy, dziennikarze, blogerzy, organizatorzy festiwali).

Liczymy na wysłuchanie siebie nawzajem oraz wspólny namysł nad naszymi problemami, pytaniami, dylematami. Ważne jest, żebyśmy wszyscy uczestniczyli w każdym ze spotkań. Jesteśmy bowiem przekonane, że zarówno bolączki, jak i osiągnięcia poszczególnych grup dotyczą całego środowiska, a wiele z problemów wynika z braku wewnątrzśrodowiskowej komunikacji i wiedzy o sobie nawzajem.

Raz jeszcze podkreślamy: te trzy spotkania stanowią całość. Bardzo nam zależy, żeby wybrzmiał głos każdej z grup. Nie będzie to możliwe bez obecności i zaangażowania przedstawicieli całego środowiska polskiej książki dziecięcej.


PIERWSZE SPOTKANIE: Bibliotekarze, nauczyciele i animatorzy – 30.11.2017 r.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w sprawie bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów.

W porozumieniu z nimi stworzyłyśmy następujący zestaw zagadnień:

 1. Niski prestiż zawodu nauczyciela, bibliotekarza i bibliotekarza szkolnego;
 2. Potrzeba stworzenia internetowej bazy wiedzy, w której znajdą się informacje o książkach, pomysły i gotowe materiały do pracy z nimi, artykuły naukowe lub raporty z badań dotyczących tematyki książki dziecięcej i czytelnictwa dzieci i młodzieży;
 3. Brak świadomości i wiedzy wśród rodziców – dorosłych pośredników między książką a dzieckiem, potrzeba zmotywowania ich do poznawania rynku, czytania dzieciom, uznania wagi problemu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 4. Brak lub niedostateczna komunikacja bibliotek/szkół z innymi podmiotami środowiska książki dziecięcej – wydawcami, twórcami, naukowcami;
 5. Niedostateczna komunikacja i współpraca w środowisku bibliotekarzy i nauczycieli pracujących z książką dziecięcą
 6. Niskie wynagrodzenia, brak środków finansowych na zakup nowości i inne działania.

Porozmawiamy o nich 30 listopada 2017 r. (czwartek) w godz. 9.00–17.00 w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Tynieckiej 40a w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15 listopada 2017 r. mailowo (na adres forum@ibby.pl) lub telefonicznie (na numer 502 735 350). Prosimy także o kontakt w razie pytań, wątpliwości lub chęci zgłoszenia tematów do poruszenia na forum.

Będziemy wdzięczne za rozesłanie tej wiadomości do tych, których mogłaby ona również zainteresować.

Pozdrawiamy,

Anna Czernow (prezeska Polskiej Sekcji IBBY), Małgorzata Chojecka, Katarzyna Domańska, Dorota Lipińska

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485