Polska Sekcja IBBY już po raz 29. ogłasza doroczny konkurs Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY.

Konkurs Książka Roku 2017 Polskiej Sekcji IBBY został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody pieniężne w konkursie sponsorują firma Lotos Poligrafia Sp. z o.o. oraz wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.

Mamy przyjemność poinformować, że jurorami w konkursie są :

– jury literackie – Irena Bolek-Wiącek (przewodnicząca), Weronika Kostecka, Katarzyna Slany;

– jury graficzne – Krystyna Rybicka  (przewodnicząca), Jacek Friedrich, Jakub Woynarowski.

Laureata w kategorii  upowszechnianie czytelnictwa wyłoni Zarząd Główny PS IBBY spośród osób lub instytucji nominowanych przez  honorową Kapitułę, w skład której wchodzą zwycięzcy kategorii upowszechnianie czytelnictwa w konkursach Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY w latach 2014-2016.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji  konkursu: REGULAMIN_KONKURSU_KR_2017_PS IBBY

Pobierz formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU KSIĄŻKA ROKU 2017 POLSKIEJ SEKCJI IBBY_m

Zapraszamy do udziału w konkursie.

I do zobaczenia w grudniu 2017 r. na uroczystej gali konkursowej, kiedy  ogłosimy  tegorocznych laureatów.


 

REGULAMIN KONKURSU KSIĄŻKA ROKU POLSKIEJ SEKCJI IBBY – EDYCJA 2017 R.

 1. Organizator

Organizatorem konkursu Książka Roku 2017  Polskiej Sekcji IBBY, zwanego dalej w Regulaminie Konkursem, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY) z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000164995, zwane dalej w  Regulaminie Organizatorem.

Konkurs stanowi kontynuację konkursów organizowanych przez Organizatora corocznie od 1988 roku.

Jego celem jest promocja wartościowej literacko i graficznie książki dla dzieci i młodzieży oraz uhonorowanie osoby lub instytucji za zasługi na polu upowszechniania czytelnictwa .

Konkurs jest dofinansowany przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Literatury i Czytelnictwa, priorytet Promocja Czytelnictwa.

Nagrody pieniężne w Konkursie przyznawane są dzięki sponsorowi – LOTOS POLIGRAFIA Sp. z o.o. w Warszawie.

 1. Zasady

W Konkursie nagradzani są żyjący rodzimi twórcy i propagatorzy czytelnictwa.

Organizator przyznaje nagrody główne w trzech kategoriach.

1) Nagroda literacka – dla pisarza/pisarki/autorów tekstów opublikowanych po raz pierwszy w okresie listopad 2016 r. – październik 2017 r. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:

– za książkę dla dzieci;

– za książkę dla młodzieży.

2) Nagroda graficzna – dla twórcy/twórczyni/twórców autorskich książek obrazkowych oraz dla ilustratora/ilustratorki/autorów ilustracji opublikowanych po raz pierwszy w okresie listopad 2016 r. –październik 2017 r., przy czym tekst towarzyszący ilustracjom może być zarówno wznowieniem jak i przekładem z języka obcego. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:

– za książkę obrazkową;

– za ilustracje i koncepcję graficzną.

3) Nagroda za  upowszechnianie  czytelnictwa – dla osoby fizycznej lub instytucji, która w okresie od listopada 2016 r. do października 2017 r. działała wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

Nagrody główne w pierwszych dwóch kategoriach (literacka i graficzna) oraz nagroda za upowszechnianie  czytelnictwa są nagrodami pieniężnymi.

Oprócz wyżej wskazanych nagród głównych Organizator może przyznać honorowe wyróżnienia.

O przyznaniu nagród głównych i wyróżnień w kategorii literackiej i graficznej decyduje niezależne jury powołane przez Organizatora, które kierowało się będzie w szczególności:

 1. W przypadku nagrody literackiej: oryginalnością schematu fabularnego, bogactwem i różnorodnością wykorzystanych środków literackich, oryginalnością i spójnością wykreowanej rzeczywistości, walorami estetycznymi tekstu, istotnością przesłania kierowanego do odbiorcy.
 2. W przypadku nagrody graficznej: walorami narracji plastycznej, złożonym potencjałem interpretacyjnym, artystycznym poziomem ilustracji, spójnością projektu w warstwie designu i typografii, nowatorstwem propozycji.
 3. Nagrodę w  za upowszechnianie czytelnictwa przyznaje Zarząd Główny Organizatora spośród  osób lub instytucji nominowanych przez Kapitułę, w skład której wchodzą laureaci  nagrody  za upowszechnianie czytelnictwa w  konkursach Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY w latach 2014-2016 .

 

 1. Zgłoszenia

Do konkursu w kategorii nagroda literacka/nagroda graficzna można zgłaszać książki polskich wydawców wydane w okresie listopad 2016 r. – październik 2017 r.

Wyłączone od uczestnictwa w Konkursie są podręczniki.

Zgłoszenia do poszczególnych kategorii może dokonać:

– autor (pisarz/pisarka, ilustrator/ilustratorka) książki, której zgłoszenie dotyczy lub

– wydawca książki, której zgłoszenie dotyczy.

Zaś w kategorii promocja czytelnictwa – wszyscy zainteresowani.

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie z wykorzystaniem formularza, który należy pobrać  ze strony www.ibby.pl, a następnie wydrukować, wypełnić i podpisać.

Zgłoszeniom w którejkolwiek z dwóch pierwszych kategorii (nagroda literacka/nagroda graficzna) winno towarzyszyć załączenie 4 (czterech) egzemplarzy zgłaszanej książki. W przypadku, gdy jeden tytuł zgłaszany jest w obu kategoriach, zgłaszający powinien przysłać dwa wypełnione formularze (po jednym dla każdej kategorii) oraz w sumie 8 egzemplarzy książki (po 4 dla każdej kategorii).

Zgłoszenie książki w Konkursie jest równoznaczne z zapewnieniem zgłaszającego, że Organizator z chwilą nagrodzenia autora/ilustratora książki, jego wyróżnienia  lub też nominacji uzyskuje prawo do nieograniczonego w czasie i nieodpłatnego rozpowszechniania okładki książki  oraz ilustracji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy w materiałach promujących Konkurs i informujących o jego wynikach w postaci drukowanej oraz w internecie, w szczególności na stronie www.ibby.pl, na planszach  wystawy pokonkursowej  a także podczas targów i wystaw.

Zgłoszenie książki w Konkursie jest jednoznaczne z zapewnieniem Organizatora, że autorzy książki i jego wydawca wyrazili zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów zgłoszenia ani nie odsyła książek nadesłanych na Konkurs.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do dnia 31 października 2017 r. (decyduje data dotarcia zgłoszenia do adresata) pod adresem:

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, p. Aleksandra Mostowska , ul. Tyniecka 40 a, 02-621 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Książka Roku 2017 POLSKIEJ SEKCJI IBBY  tekst”, „Konkurs Książka Roku IBBY 2017 ilustracje” lub „Konkurs Książka Roku  2017 POLSKIEJ SEKCJI IBBY upowszechnianie czytelnictwa” .

 1. Postanowienia końcowe

Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych książek uzyskują prawo do nieodpłatnego używania znaku graficznego (logotypu) Konkursu na egzemplarzach nagrodzonych książek oraz w swoich materiałach informacyjnych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie przyjmowane zasady.

Regulamin niniejszy został przyjęty przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY) dnia  21  maja 2017 roku.

 

 

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485