„LITERATURA I KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WOBEC WYZWAŃ NOWOCZESNOŚCI”, to temat studiów podyplomowych,  adresowanych do wszystkich, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszych trendów rozwojowych literatury i książki dziecięcej w XXI w., sposobów kształtowania postaw proczytelniczych oraz relacji między książką a nowoczesnymi formami przekazu (tzw. nowymi mediami).

Organizatorzy, czyli  Wydział Polonistyki oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW zapraszają absolwentów różnych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, a także osoby zawodowo związane z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia.

Studia mają charakter zaoczny i trwają dwa semestry. Rekrutacja trwa do 30 września.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://ilp.uw.edu.pl/strona-glowna-ilp/studia-podyplomowe/literatura-dla-dzieci-i-mlodziezy

 

Informacje można również uzyskać pisząc na adres: podyplom.uw@gmail.com

Adres do korespondencji

Polska Sekcja IBBY
Multimedialna Biblioteka
dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
e-mail: ibby@ibby.pl
 

Partnerzy

 • Archiwa

 • PS IBBY

  • Multimedialna Biblioteka
   dla Dzieci i Młodzieżyy nr XXXI
   ul. Tyniecka 40a
   02-621 Warszawa

 • Dane rejestrowe

  • NIP: 525-15-75-002
   REGON: 011201900
   KRS: 0000164995

 • Konto bankowe

  • Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA
   Oddział 101 Warszawa,
   Al. Jana Pawła II 25,
   00-854 Warszawa
   80 1440 1299 0000 0000 0187 5485